Jdi na obsah Jdi na menu
 


tramvaje T2

1. 1. 2012

T2


Po nástupu vozů T1 se v roce 1955 v pražských ulicích objevil nový typ tramvají, výrobcem označený jako T2. Příliš stísněný interiér vozů T1 a nemožnost úpravy tohoto typu pro provoz na rozchodu 1000 mm vedly k vývoji typu T2.

Podvozky zůstaly beze změn, i elektrické výzbroje se úpravy v podstatě nedotkly. Úpravy tak poznamenaly zejména vozovou skříň, která byla delší i širší, čímž se sice zvětšila obsaditelnost vozu, ale pro zvětšený obrys vozu se musela zejména na křižovatkách upravovat osová vzdálenost kolejí v obloucích. (Viz též typ KT8D5).Čela vozové skříně byla nově vzhledově upravena včetně charakteristické masky "fousu" u čelního reflektoru architektem Kardausem, zřízením otvíracích bočních oken u řidiče došlo k podstatnému zlepšení jeho pracovních podmínek. První dva vozy byly jako prototypy pod ev. č. 6001 a 6002 předány do provozu v roce 1955. Vůz ev. č. 6001 měl podélná sedadla ještě jako typ T1, ev. č. 6002 již příčná v uspořádání 2+1, čímž se uměle snížila obsaditelnost. Zvětšené rozměry a robustnější řešení vozu T2 znamenalo totiž drastický nárůst hmotnosti oproti vozu T1 o 1,6 tuny! Sériová výroba vozů T2 byla zahájena v roce 1957, do Prahy však již žádný další vůz tohoto typu dodán nebyl. Na přelomu let bylo vozu ev. č. 6001 rekonstruováno přední čelo na provedení se dvěma reflektory a tyčový sběrač byl nahrazen pantografovým. V roce 1965 byl tento vůz předán Dopravnímu podniku Olomouc, kde byl zařazen pod ev. č. 115. Přes veškerou snahu tamních tramvajových nadšenců se však nepodařilo tento PRVNÍ PROTOTYPa tedy jedinečný vůz svého typu zachránit jako muzejní vozidlo. Pro "nedostatek prostoru" na odstavných plochách Dopravního podniku Olomouc. Počátkem roku 1986 byl tento vůz společně s T2 ev. č. 113 odvezen na odstavnou kolej v Neředíně, kde se staly oba vozy vítaným terčem zábavy. Zde trpělivě vyčkávaly do konce ledna aby pak od vandalů zcela zdevastovány podstoupily potupnou likvidaci autogenem... Poněkud šťastnější osud postihl vůz ev. č. 6002, který byl v roce 1956 vystaven na mezinárodním veletrhu v Brně a následně zapůjčen Dopravnímu podniku Liberec. Obdržel úzkorozchodné podvozky a tím se stal prvním vozidlem typu T na rozchodu 1000 mm. Dále byl předán do Bratislavy, kde jezdil bez výraznějších poruch. Dopravní podnik Bratislava vyšel v roce 1977 vstřícžádosti Dopravního podniku Praha o navrácení vozu pro muzejní účely. Ve smíchovské Tatře byla vozová skříň posazena na dva zcela nové podvozky normálního rozchodu, které Tatra věnovala. Pak byl vůz zprovozněn ve vozovně Motol a než se dočkal velké opravy v Ústředních dílnách DP, vykonal i několik zkušebních a zvláštních jízd. Devadesátá léta minulého století přinesla zrychlení tempa oprav a v roce 2000 se vůz T2 pražského evidenčního čísla 6002 stal novým exponátem Muzea městské hromadné dopravy ve vozovně Střešovice. O významu tohoto vozu svědčí i fakt, že je zapsán v Seznamu chráněných kulturních památek Ministerstva kultury České republiky pod pořadovým číslem 16.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář